Mediation Algemeen

Mediation Algemeen

Wat is mediation?

Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Bij mediation kom je samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Een groot voordeel van mediation is, dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Bovendien doen rechters regelmatig uitspraken die niet te verwachten waren en ook (door één van de partijen) niet gewenst waardoor er hoger beroep wordt ingesteld. Daarom is het in veel gevallen goedkoper en bevredigender als je samen tot een oplossing komt. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop van de mediation. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Wat is een goede mediator?

Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich mediator noemen. Dit betekent dat je goed moet opletten welke achtergrond de mediator heeft, welke opleidingen op mediationsterrein hij/zij heeft gehad, of de mediator is aangesloten bij beroepsverenigingen, zijn/haar ervaringen e.d. Kies in principe niet voor de goedkoopste want dat kan zo maar eens duur uitpakken.

 

Moet een mediator advocaat zijn?

Nee. Indien de (juridische) consequenties van te af te sluiten overeenkomst voor jou overzichtelijk zijn is het zeker niet nodig. Mede omdat het voor de “gemiddelde mens” bij echtscheiding echter volstrekt onmogelijk is alle consequenties (denk aan financieel, kinderen, pensioen e.d) te overzien adviseren wij specifiek in familierechtzaken wel een mediator in te schakelen die ook een gespecialiseerd echtscheidingsadvocaat is. Hij/zij kent alle juridische randvoorwaarden en voorkomt dat er een overeenkomst wordt gesloten die (in de toekomst) mogelijk zeer schadelijk voor je blijkt uit te pakken.  

Wanneer is mediation mogelijk?

Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid: bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor mediation. Een belangrijke voorwaarde voor mediation is dat je bereid bent met de andere partij te praten over het conflict/de aankomende scheiding. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Wanneer heeft mediation geen zin?

Indien je een principiële en openbare uitspraak wilt over een juridisch punt of

al eerder hebt geprobeerd om het conflict via mediation op te lossen en dat niet is gelukt.

 

Kosten mediation

 

Iedere Mediator stelt zijn eigen tarief vast. Meestal is dat tussen de €150,- en € 300,- per uur (excl btw). De partijen die een mediator inschakelen betalen die kosten gezamenlijk. Meestal worden deze kosten gelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen.

Voor het mediationtraject begint, maak je afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Ook wanneer mediation mislukt, moeten de gemaakte kosten aan de mediator worden betaald.

In de praktijk is het bijna altijd goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.

Mediation te duur? Bijdrage in de kosten voor mediation soms mogelijk

Tegemoetkoming in kosten mediator

Kun je de kosten van een mediator niet of slechts gedeeltelijk betalen? Mogelijk heb je recht op een toevoeging. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten van de mediator betaalt. Hoeveel dat is, hangt af van je (gezamenlijke) inkomen en eigen vermogen. Als je een toevoeging hebt voor een advocaat dan kun je ook een toevoeging krijgen voor de mediator. De mediator vraagt deze aan.

 

Hoe verloopt een mediationtraject via MediatorMatch

Meestal ziet een mediationtraject via MediatorMatch er als volgt uit:

 

 • Voorfase

Op het moment dat je gezamenlijk gekozen hebt voor de geselecteerde mediator via MediatorMatch maakt de mediator  een afspraak voor de eerste bijeenkomst en stuurt jullie de mediationovereenkomst.

 • Het eerste mediationgesprek

Tijdens het eerste gesprek  zal de mediator starten met het doornemen en tekenen van de mediationovereenkomst waarna de mediation inhoudelijk van start gaat.

 • De vervolggesprekken

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als de mediator dat nodig acht. Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal beelden van de ander of van de situatie en er zijn misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat beide partijen begrijpen wat de andere partij bedoelt.

 • De oplossing

Dan komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. De mediator heeft als taak ervoor te zorgen dat beide partijen de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. De mediator zal zelf geen advies geven, hij of zij kan gedurende de mediation wel neutrale informatie verstrekken. Mocht het nodig zijn, kun je een (financieel, juridisch en/of fiscaal) adviseur raadplegen.

o             Als jullie tot overeenstemming gekomen zijn, legt de mediator dat vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.

In bijvoorbeeld een arbeidsconflict  kan het zo zijn dat partijen de samenwerking niet voortzetten maar uit elkaar gaan, ook de afspraken aangaande deze oplossing legt de mediator vast.

 • Evaluatie

Na afloop van de mediation via MediatorMatch waarderen wij het zeer indien je (anoniem) de mediator op onze site wilt beoordelen. Dit is niet allen prettig voor de mediator maar geeft voor toekomstige gebruikers van onze site een goed inzicht welke mediators hoog scoren 

 

Soorten conflicten die u bij MediatorMatch kunt voorleggen:

 

De mediators van MediatorMatch bemiddelen onder andere bij:

 • Echtscheiding, relatiebeëindiging;
 • Opstellen ouderschapsplan of evaluatie en bijstellen van de omgangsregeling na de scheiding;
 • Arbeidsconflicten bij verzuim of samenwerkingsconflicten tussen collega’s of binnen teams;
 • Familieconflicten of dreigende conflicten tussen broers en zussen bijvoorbeeld n.a.v. een nalatenschap;
 • Zakelijke conflicten, bijvoorbeeld tussen compagnons of binnen maatschappen
 • Teamconflicten
 • Burger vs overheid
 • Onderwijs
 • Zorg/Verzekeraar