Advocaat/provisieverbod en MediatorMatch

Orde van Advocaten schaft provisieverbod af

 

De Orde van Advocaten (NOvA) heeft op aandringen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het provisieverbod voor advocaten moeten afschaffen en de provisieregels aangepast.

De ACM schrijft: ‘Advocaten mogen ieder redelijk bedrag betalen aan vergelijkingswebsites voor het binnenhalen van een opdracht. De gedragsregels voor advocaten mogen de opkomst van online platforms niet belemmeren.’

“De nieuwe uitleg van de NOvA van de Gedragsregels voor advocaten haalt een belemmering weg voor vergelijkingssites om advocaten en cliënten bij elkaar te brengen,” zegt de bestuursvoorzitter van de ACM Martijn Snoep (voormalig partner bij De Brauw Blackstone Westbroek). “Dat is goed nieuws voor consumenten en bedrijven die rechtshulp zoeken.”

Gedragsregel 2 lid 3

Het provisieverbod voor advocaten volgens gedragsregel 2 lid 3 houdt onder meer in dat advocaten geen vergoeding mogen betalen aan online platforms of websites waarop rechtzoekenden advocaten kunnen vergelijken op tarief, expertise of locatie, als zij via deze weg tenminste een nieuwe cliënt of opdracht krijgen.

De ACM heeft geconcludeerd dat deze gedragsregel botst met de mededingingswet.

Op grond van de mededingingswet moeten advocaten zelf kunnen bepalen of en hoeveel ze willen betalen voor bemiddeling door vergelijkingswebsites. De onduidelijkheid over de uitleg van de gedragsregels stond hieraan in de weg.’ Een ‘redelijk bedrag’ kan een vast bedrag zijn, een abonnement of een klein percentage van de rekening die de cliënt betaalt aan de advocaat.

Daarom heeft de NOvA de toelichting op de gedragsregel vernieuwd met ‘enkele aandachtspunten die kunnen dienen als handvatten bij de beoordeling van een beloning’. Dit houdt in dat werken op provisiebasis is toegestaan als er maar sprake is van transparantie over de verwijzing naar rechtzoekende en cliënt. Die moet weten wat er met zijn zaak gebeurt en welke beloning er aan de advocaat is betaald.

Ook is transparantie over de hoogte van de provisie en het type provisie noodzakelijk. ‘Daarmee weet de cliënt van de betaling en kan die cliënt gedurende de zaak controleren of de advocaat nog wel het belang van de cliënt leidend laat zijn dan wel het persoonlijke belang van de advocaat om het terugverdienen van de provisie laat prevaleren,’ aldus de orde. Verder moet ‘de doorverwijzing plaatsvinden naar en passende advocaat’. 

Nieuwe verdienmodellen
De ACM zegt de ontwikkelingen in deze markt nauwgezet te zullen volgen. In het geval van overtreding van de mededingingsregels zal de autoriteit alsnog handhavend optreden.

MediatorMatch voldoet volledig aan de gedragsregel.

Wij zijn er volledig van overtuigd dat MediatorMatch voldoet aan de nieuwe gedragsregels van de Orde. Wij kennen twee soorten vergoedingen:

  • Het jaarabonnement (=het plaatsen van een advertentie). Het jaarabonnement wordt vooraf betaald en er is geen enkele relatie met het aantal reacties dat je wel of niet gaat plaatsen. Het aantal reacties in een bepaald jaar is onbeperkt (om administratieve redenen hebben wij wel een getal moeten vermelden bij het aantal credits maar mocht dit onvoldoende blijken te zijn dan verhogen wij gratis het aantal credits).
  • Het reageren (ad 25 credits) op een individuele mediationaanvraag. Dit is een dermate laag bedrag dat er nooit sprake kan zijn dat “het terugverdienen” van de provisie leidend leidend is.

Om nog meer zekerheid te verschaffen dat het werken via  MediatorMatch aan de gedragsregels voldoet adviseren wij je, in de eerste brief naar cliënt, te vermelden dat je de zaak hebt gekregen via MediatorMatch.nl

Indien u nog steeds twijfelt of u juist handelt dan kunt u de lokale deken om advies vragen.